O firmie

Centrum zostało pierwotnie powołane w pionie Spółdzielczości Inwalidów jako jednostka naukowo-badawcza, mająca za zadanie opracowywanie i produkowanie narzędzi, urządzeń, oraz oprzyrządowania, umożliwiających  osobom niepełnosprawnym codzienne życie oraz powrót na rynek  pracy poprzez likwidację, dzięki tym pomocom technicznym, barier technicznych i technologicznych.

 

Rozwiązania  opracowane w zakładzie doświadczalnym Centrum znalazły swoje zastosowanie w produkcji sprzętu rehabilitacyjnego, co do dziś wykorzystujemy w  produkcji krzesełi foteli biurowych. Stosowane przez nas rozwiązania stały się standardem w produkcji mebli biurowych dla szerokiego rynku odbiorców.

 

Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęliśmy działalność zmierzającą do umożliwienia osobom niepełnosprawnym prowadzenie samochodu. Zajęliśmy się grupą osób z niedowładem nóg, która ma największe trudności z poruszaniem się, co uniemożliwia jej korzystanie z transportu zbiorowego. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji oprzyrządowania, które umożliwiają prowadzenie samochodu osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją kończyn dolnych.

 

Przez te lata staliśmy się największym polskim producentem urządzeń dla  niepełnosprawnych kierowców z niedowładem nóg. Produkowane przez nas oprzyrządowania podlegają stałej modernizacji przy wykorzystaniu coraz nowocześniejszych technologii. Od wielu lat współpracujemy z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS), który również certyfikuje nasze urządzenia.

Dzień dzisiejszy CEBRON sp. z o.o.

Prowadzimy działalność biznesową w trzech obszarach:

  • Adaptacja pojazdów dla osób niepełnosprawnych

  • Produkcja krzeseł i foteli biurowych

  • Wynajem powierzchni biurowej i magazynowej